test
Vacatures Bekijk onze leuke vacature!

Medezeggenschap

Goed bestuur, intern toezicht en medezeggenschap zijn belangrijke voorwaarden voor kwalitatief goede zorg.

Raad van Commissarissen

Het intern toezicht wordt bij ReubeZorg verzorgd door de Raad van Commissarissen. De raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, gevormd door Jochem Ponten en Andreas Ponten, en de algemene zaken. Zij controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur van ReubeZorg.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben regelmatig overleg met elkaar en met de Raad van Bestuur. Ook heeft de raad contact met de accountant over de financiële verslaglegging.


De leden van de Raad van Commissarissen

De drie leden van onze Raad van Commissarissen hebben uitgebreide ervaring en expertise op diverse terreinen en zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie.

Graag stellen wij de enthousiaste, kundige leden voor. Klik op de foto's voor meer informatie.

Wieke Scholten | Voorzitter

Henri Meulenbeek

Tijs de Beer


Cliëntenraad
 

Onze cliënten kunnen meepraten over het algemene beleid van ReubeZorg via de Cliëntenraad. Een Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Is de geboden zorg niet optimaal passend bij de cliënt, zijn wellicht verbeteringen nodig. Door inspraak en medezeggenschap, kan de cliënt zelf bijdragen aan betere zorg. 

De leden van de Cliëntenraad hebben regelmatig overleg met elkaar en met Andreas Ponten, namens de Raad van Bestuur.

Wij hebben ervoor gekozen om onze cliënten te laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers of partner. Klik op de foto's voor meer informatie. 

De leden van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit de volgende betrokken ouders:

 

Irma Nijland

Jan Jaap Thijs

Jos van Doorn

Wilt u contact leggen met de Cliëntenraad, heeft u agendapunten of opmerkingen? Mail rechtstreeks naar: cliëntenraad@reubezorg.nl