test
Vacatures Bekijk onze leuke vacature!

Henri Meulenbeek

Ik ben Henri Meulenbeek, 76 jaar en al weer 14 jaar met pensioen. Ik ben gehuwd, heb 2 dochters en 3 kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen in een klein dorp in de Achterhoek. In Enschede heb ik de Sociale Academie gevolgd en later in Groningen de Voortgezette Opleiding.

 

Ik heb, behoudens enkele uitstapjes naar de verslavingszorg en de psychiatrie, altijd gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, achtereenvolgens in Almelo, Zwolle, Lelystad en de laatste paar jaar in Rotterdam, de laatste 20 jaar als teamleider. Het werk bij de Raad voor de Kinderbescherming ligt op het snijvlak van het sociale en het juridische. De Raad bemoeit zich met kinderen die in de knel zitten en geeft zo nodig adviezen aan de rechtbank, bijvoorbeeld om een kind onder toezicht te stellen of om een omgangsregeling op te leggen na een echtscheiding als de ouders dat zelf niet kunnen regelen. Vaak ging het om schrijnende situaties waarbij een goede oplossing lang niet altijd mogelijk was en gezocht moest worden naar de minst slechte oplossing.

 

Naast mijn werk ben ik in 1983 in Utrecht filosofie gaan studeren. Er werd daar voor het eerst in Nederland een deeltijdstudie gestart. In 1993 ben ik afgestudeerd in de richting toegepaste ethiek.

 

Na mijn pensionering heb ik als vrijwilliger een jaar of 6 gewerkt in een hospice in Dordrecht. Vervolgens, na een verhuizing naar Huissen bij Arnhem, 4 jaar als coördinator bij de VPTZ (vrijwillige palliatieve thuiszorg). Bijna 3 jaar geleden ben ik in Lochem komen wonen, terug in de streek waar mijn roots liggen. Ik ben meteen weer gaan zoeken op internet naar een vrijwilligersbaantje en kwam daar ReubeZorg tegen. Ze zochten mensen die een ochtend in de week wilden helpen met het tuinonderhoud. Daar ben ik op ingestapt en dat doe ik, samen met mijn 4 collega’s, nog steeds met veel plezier. Van enige afstand heb ik kunnen meeleven met de ontwikkelingen binnen ReubeZorg, waar ik me erg bij betrokken voel. Ik vond het dan ook een eer dat mij gevraagd werd om toe te treden tot de nieuw te vormen Raad van Commissarissen. Hopelijk kan ik zo een kleine bijdrage leveren aan een goed florerend ReubeZorg.