Kijkmoment

Ruimte scheppen om samen betekenisvol te ontwikkelen

Kijken bij ReubeZorg?

In deze bijzondere tijd kan het lastig zijn een nieuwe plek voor wonen, dagbesteding en/of logeren te vinden. ReubeZorg biedt daarom individuele kijkmomenten aan, zodat u op een veilige en laagdrempelige manier onze locatie kunt bezoeken. Één van onze medewerkers leidt u rond op het erf en beantwoordt uw vragen.

Onderwijszorggroep (de Klas)

ReubeZorg biedt zorg en onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek van 4 tot 15 jaar. Het gaat om kinderen die niet passen binnen het schoolsysteem en/of zijn (tijdelijk) vrijgesteld van onderwijs. ReubeZorg wil ten alle tijden voorkomen dat deze kinderen thuis op de bank belanden en vastlopen in hun ontwikkeling. Deze kinderen hebben recht op het verkennen van hun ontwikkelingsmogelijkheden en moeten tevens de mogelijkheid krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen hoe klein deze ontwikkeling in sommige gevallen dan ook zal zijn. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en toewerken, wanneer mogelijk, naar een dagbestedingsplek.

Wonen

Vanaf eind 2022 opent ReubeZorg een woonhuis voor 9 bewoners met een verstandelijke beperking. Hierbij ligt de focus op VG 4 en 5 en wordt er 24-uurs zorg in combinatie met dagbesteding geboden.

Logeerhuis

ReubeZorg biedt logeer- en dagopvang aan kinderen met een zorgvraag in de weekenden en schoolvakanties. Voor het logeerhuis is er momenteel een wachtlijst.

 

Dagbesteding

ReubeZorg biedt dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking, lichte psychiatrische problematiek en/of NAH. Wij bieden een zinvolle dagbesteding in de vorm van arbeid.


ReubeZorg heeft de volgende werkgebieden:

  • Houtbewerking 
  • Huishoudelijk werk
  • Tuinwerkzaamheden
  • Kluswerkzaamheden 
  • Creatief Atelier

 

Afspraak maken?

Neem contact met ons op via info@reubezorg.nl