Logeerhuis

ReubeZorg biedt begeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Veelal is er sprake van bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking, een syndroom, angststoornis, autisme of gedragsproblematiek. Hoofddoel is ontlasting van de thuissituatie, maar daarnaast wordt er gewerkt aan doelen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Wij bieden:

  • Logeeropvang: alle weekenden van vrijdag 17.00 tot zondag 17.00 uur volgens vaste afspraak;
  • Woensdagmiddagopvang: tevens met mogelijkheid te logeren tot donderdagochtend, volgens vaste afspraak;
  • Vakantieopvang; tijdens alle schoolvakanties op losse inschrijving.
We zijn het gehele jaar geopend, met uitzondering van 1e en 2e kerstdag en oud en nieuw.

Wij betrekken ieder kind op zijn of haar niveau bij activiteiten zoals:
  • Fietsen (met aangepaste aan elkaar gekoppelde ligfietsen);
  • Verzorging van de aanwezige dieren: varkens, kippen, schapen en poezen;
  • Diverse buiten activiteiten zoals: skelteren, klusjes op het erf, bosspelen, paardrijden, spelletjes;
  • Diverse binnen activiteiten zoals: koken, schilderen, mozaïeken, voorlezen, muziek maken, kaarsen maken.
De begeleiding bieden wij in groepen van acht kinderen met twee medewerkers. Onze medewerkers hebben allemaal een zorgopleiding en doen jaarlijks de herhalingscursus Bedrijfs Hulp Verlening . De medewerkers bieden structuur, helpen met de persoonlijke verzorging en bieden een actief programma aan. Na het ontbijt wordt de dag doorgesproken met de kinderen, met ondersteuning van het pictosysteem.

Kinderen slapen zo veel mogelijk in hun ‘eigen’ éénpersoons slaapkamer en ’s nachts is er altijd een medewerker aanwezig.Wij besteden tijd en aandacht aan de bereiding van biologische maaltijden. We maken een jaarplanning, zodat u lang van te voren uw wensen kenbaar kunt maken voor de schoolvakanties.

Op het terrein van ReubeZorg wonen ook de initiatiefnemers, zodat er altijd een achterwacht aanwezig is.

Voor meer informatie: jochemponten@reubezorg.nl