test
Vacatures Bekijk onze leuke vacatures!

Onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking

Niet ieder kind past in het schoolsysteem. Wij willen voorkomen dat deze kinderen thuis op de bank belanden en vastlopen in hun ontwikkeling. Daarom is er De Klas: zorg én onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of een complexe zorgvraag.

 

Voor wie?

De onderwijszorggroep is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 15 jaar met een verstandelijke beperking. Samen werken we vanuit een veilige basis aan hun ontwikkeling. We begeleiden ook kinderen vanaf 15 jaar die nog leerplichtig zijn maar niet kunnen functioneren in een schoolse setting. Zij kunnen eventueel onderwijs volgen in de vorm van een stage of praktijkleren. Kinderen die dat nodig hebben, bieden we tijdelijk dagbesteding of een stage.

 

Individueel onderwijsprogramma

Het onderwijs is voor ieder kind met een verstandelijke beperking anders. Samen met school leveren we maatwerk. School bepaalt de leerroutes en -doelen op basis van het ontwikkelingsniveau, de zorgvraag en de leerbaarheid van het kind en stelt samen met een orthopedagoog het onderwijsprogramma op. We bekijken samen met school en ouders/verzorgers hoe dit plan het beste uitgevoerd kan worden. Op onze locatie werkt een docent van SOTOG (Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland). Kinderen staan ingeschreven bij SOTOG. Medewerkers van ReubeZorg zijn zorgondersteunend.

 

Relatie én autonomie

Om kwaliteit te kunnen leveren, werken we nauw samen met leerkrachten, onderwijsconsulenten en ouders/verzorgers.
We kijken oplossingsgericht naar wat een kind wél kan en bouwen een goed contact op. Daarbij staan een relatie mét en autonomie ván het kind centraal.

 

Verplichte lesstof én vaardigheden

Vanwege de complexe problematiek staat de zorgvraag bij ons voorop. We stemmen de lesstof en activiteiten af op de ontwikkelmogelijkheden van het kind. Naast het verplichte onderwijs leert hij/zij sociale en praktische vaardigheden zoals huishoudelijk werk, zelfzorg en dagbestedingsactiviteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om te ontdekken op welke manier ze zich kunnen ontwikkelen. Daar gaan we vervolgens aan werken, hoe klein deze groei voor sommigen ook zal zijn. Het is ons doel dat kinderen zichzelf beter leren redden. Als dat mogelijk is, werken we toe naar een dagbestedingsplek.


Doelstellingen van De Klas

Het doel verschilt per kind. We streven er in onze onderwijszorggroep naar dat de leerling terug kan naar de school waar het vandaan kwam. Lukt dat niet, dan kijken we naar een andere school óf naar plaatsing in een passend traject of arrangement. Het kind komt in elk geval niet thuis te zitten maar wordt gereactiveerd, doet succeservaringen op, leert praktische vaardigheden en kan zich beter redden. We motiveren het kind om te leren zodat het actief blijft in het onderwijs en aansluiting houdt.

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking:

  • binnen leerroutes 1, 2 en 3 (E, P & P/C) van het speciaal onderwijs die vastlopen in het schoolsysteem.
  • die binnen het regulier of speciaal onderwijs tijdelijk niet kunnen meekomen, bijvoorbeeld door een complexe thuissituatie of omdat zij in afwachting zijn van een behandeling.


ReubeZorg kan geen passende plek bieden aan:

  • Kinderen die rolstoel gebonden zijn, omdat de locatie niet rolstoeltoegankelijk is. Kan het kind korte afstanden zelfstandig lopen? Dan zijn er wel mogelijkheden. 
  • Kinderen die afhankelijk zijn van handelingen die alleen kunnen worden uitgevoerd door BIG-geregistreerde professionals.
  • Kinderen met ernstige gedragsproblemen, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen.
  • Kinderen met ernstige psychiatrische problematiek, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen.


Meer informatie

Wil je meer weten over onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking door ReubeZorg? Vul hieronder het formulier in en we nemen contact met je op! Of stuur een e-mail: info@reubezorg.nl

Vacature

Voor onderwijszorggroep De Klas zijn wij nog op zoek naar een begeleider. Bekijk de gehele vacature