test
Vacatures Bekijk onze leuke vacature!

Kleinschalige zorginstelling in de Achterhoek

ReubeZorg is een kleinschalige zorginstelling op Landgoed Ampsen in het buitengebied van Lochem in het mooie Achterhoek. We bieden logeren, dagbesteding, wonen en de onderwijszorggroep aan voor kinderen én (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende zorgvraag. 

 

Onze missie: Ruimte benutten,
om samen betekenisvol te ontwikkelen

ReubeZorg biedt kleinschalige zorg in de natuur. Dat zorgt voor rust en overzicht. Mensen ontspannen zichtbaar en kunnen hun capaciteiten optimaal aanspreken. In de zorg gaan we uit van medemenselijkheid en respect voor ieders individualiteit. We kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft en kan ontwikkelen. We zijn betrokken en denken mee met de ontwikkeling. Met respect voor de eigen wensen en in nauw overleg met ouder/verzorger of partner, school en zorgpartijen.

Zó brengen we onze missie in praktijk

ReubeZorg benut ruimte om samen betekenisvol te ontwikkelen. Dat doen we op déze manier:

 

Ruimte

We hebben bewust gekozen voor een locatie in het buitengebied. De omgeving biedt rust, overzicht en persoonlijke ruimte. Hier, midden in de natuur, leef je met de seizoenen. De locatie en omgeving zijn uitdagend en prikkelend om zinvolle activiteiten te ontplooien bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit, sportiviteit of ambachtelijk werk. Als het even gaat, zijn we buiten. We onderhouden samen het terrein en werken op het land, waar we ons eten verbouwen. De dieren worden verzorgd en we doen aan houtbewerking. Zulke activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De rust van de omgeving werkt binnen bij de zorginstelling door. Dat komt mede doordat we werken met natuurlijke materialen en milieubewust leven.

Samen

Bij ReubeZorg geven we het dagelijkse leven samen vorm. Iedereen draagt op de eigen manier bij aan de invulling hiervan. Of het nu om de dagbesteding, logeren of de onderwijszorggroep gaat, we doen activiteiten samen, met ondersteuning van begeleiders. Zo groei je in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. En om de juiste zorg te bieden, werken we nauw samen met het netwerk rondom de cliënt. We houden van korte lijntjes en warme overdrachten.

Betekenisvol

Iedereen is uniek, met eigen behoeftes, talenten en interesses. We houden daarom met iedereen rekening zodat niemand buiten de groep valt. Ook individuele begeleiding geven we in de groep. Zo krijg je de begeleiding die jij nodig hebt én voel je je onderdeel van de groep. Onze activiteiten zijn tevens betekenisvol en met respect voor de natuur. Daardoor leer je verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn er voor je. De communicatie vanuit begeleiders is eenduidig en consequent, wat zorgt voor duidelijkheid, begrip en rust. Dit draagt bij aan het vormen van een eigen ‘ik’, die zelfverzekerd en gelukkig is.

 

Ontwikkelen

ReubeZorg is volop in ontwikkeling, zonder daarbij de kleinschaligheid uit het oog te verliezen. Onze kracht is juist dat er korte lijnen in de communicatie zijn en we kunnen inspelen op specifieke vragen en behoeften. Medewerkers krijgen maandelijks trainingen die bijdragen aan betere zorg én aan de eigen ontwikkeling. Het onderlinge contact bevordert de kwaliteit van de zorg én vergroot het werkplezier van onze medewerkers. 

 

De toekomst: zorg én ontwikkeling

ReubeZorg ontwikkelde zich de afgelopen jaren organisch, door te kijken naar wat er leeft en te luisteren naar vragen. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en geven vorm aan verdere ontwikkeling. Zo zijn we momenteel bezig met de realisatie van een woonhuis voor 9 bewoners. Op die manier blijft ReubeZorg een dynamische plek waar iedereen zich verder kan ontwikkelen, ook als de ontwikkelmogelijkheid beperkt is. Zorg én ontwikkeling, die combinatie staat bij ons centraal. Daarom hebben we sinds 2022 ook een onderwijszorggroep. Op die manier dragen we bij aan persoonlijke groei en een leven lang zoeken naar mogelijkheden om te ontwikkelen. Wie weet wat de toekomst nog brengt?

ReubeZorg kan geen passende plek bieden aan deelnemers:

  • die rolstoel gebonden zijn, omdat de locatie niet rolstoeltoegankelijk is. Kan iemand korte afstanden zelfstandig lopen? Dan zijn er wel mogelijkheden. 
  • die afhankelijk zijn van handelingen die alleen kunnen worden uitgevoerd door BIG-geregistreerde professionals.
  • met ernstige gedragsproblemen, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen.
  • met ernstige psychiatrische problematiek, waardoor de veiligheid van anderen in het geding kan komen.


Contact

Nieuwsgierig naar ons aanbod? Vul dan het contactformulier op onze website in. We vertellen je graag meer over onze visie en werkwijze.