test
Vacatures Bekijk onze leuke vacature!

Kwaliteitszorg gehandicaptenzorg

Cliënten kunnen bij ReubeZorg vertrouwen op goede zorg die aansluit op hun wensen en behoeften. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze zorg. Lees hieronder meer over onze kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg.

Keurmerk PrezoCare


ReubeZorg is in het bezit van de kwaliteitswaarborg van 'Perspekt': het keurmerk PrezoCare. In oktober en november 2019 kregen we voor het eerst een kwaliteitsaudit voor Prezo. In januari kenden de auditoren ons alvast het keurmerk ‘PrezoCare’ toe. In november 2020 vond een tussentijdse audit plaats. Op basis hiervan is het (voorlopige) keurmerk begin 2021 met een jaar verlengd tot januari 2022. In februari 2022 heeft de eindaudit plaatsgevonden en is het keurmerk definitief aan ReubeZorg toegewezen. In oktober 2023 is het nieuwe traject van drie jaar opgestart voor de kwaliteitsaudits. Het keurmerk PrezoCare is in december 2023 opnieuw voor een jaar toegekend. 

De auditoren keken niet alleen naar de vastgestelde procedures en protocollen maar vooral naar de manier waarop wij een en ander in de praktijk brengen. Ze spraken met deelnemers, verwanten en de cliëntenraad maar ook met medewerkers en de directie. Op die manier kregen de auditoren een compleet beeld van de organisatie. Hieronder een verklaring van het auditteam: "De auditoren herkennen de sterke punten: medemenselijkheid, respect voor ieders eigen individualiteit en talenten en mogelijkheden. Samen met de cliënten, met elkaar als team en met ouders geeft u op hartelijke en betrokken wijze zorg en ruimte voor zinvolle activiteiten. Zowel familie als medewerkers benoemen dit."

Ook heeft het auditteam geconstateerd dat het verandervermogen duidelijk aanwezig is: "Zij zien dat het uw ambitie is om een nieuwe weg in te slaan om daarmee de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en te professionaliseren. Het werken aan de kwaliteitsthema’s vindt op zorgvuldige wijze en weloverwogen plaats. Tijdens de verschillende bezoeken heeft het auditteam geconstateerd dat binnen uw organisatie zorg op kleinschalige wijze wordt geboden met veel passie en liefde voor de cliënten. Waarden worden in woord en daad uitgedragen. Familie bevestigt dit en ziet dat hun kinderen zich gekend voelen, liefdevol benaderd worden en zij ondanks de behoefte aan zorg en aandacht een prettig verblijf hebben bij ReubeZorg.

U kijkt naar mogelijkheden en gaat niet uit van de beperking. Uw doel is om de cliënten een juiste plek te bieden, waarin iemand zich waardevol voelt. 'Kijken naar wat iemand kan, waar iemand plezier aan ontleent.' Dat is een waarde die door de begeleiders regelmatig is benoemd."

De meeste waardering had het auditteam voor het feit dat het er bij ReubeZorg écht om gaat wat het beste is voor haar cliënten. Verder waren ze zeer te spreken over het verandervermogen. De auditoren waardeerden het dat de directie van ReubeZorg hierin bewuste keuzes maakt en een koers uitzet, ook voor de toekomst.

Bekijk hier het volledige auditverslag

 

Kwaliteitscertificaat Zoönosen

Wij beschikken over het kwaliteitscertificaat Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor dieren (voor kinder- en zorgboerderijen). ReubeZorg is geen kinderboerderij maar er is wel contact met dieren. Daarom mogen onze dieren geen ziektes onder de leden hebben. Wij garanderen dan ook te handelen met de juiste medische voorzorg en dagelijkse hygiëne.

 

Veiligheid

Als onderdeel van het kwaliteitskeurmerk wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook worden op regelmatige basis ontruimingsoefeningen gehouden en zijn vrijwel al onze medewerkers BHV opgeleid. In de omgang met medicijnen zijn we uiterst nauwkeurig. Er is een protocol medicijnverstrekking opgesteld dat wordt nageleefd door de zorgbegeleiders.;

Kom kijken bij ReubeZorg


Nieuwsgierig naar onze locatie en ons aanbod? Meld je bij ons aan en we nodigen je uit voor een individuele rondleiding.