Kwaliteitszorg

Kwaliteitssysteem
We zijn in het bezit van het kwaliteitswaarborg van 'Perspekt', namelijk het keurmerk 'PrezoCare'. We hebben in oktober en november 2019 voor het eerst een kwaliteitsaudit voor Prezo gehad, en de auditoren hebben ons In januari 2020 het keurmerk ‘PrezoCare’ toegekend. In november 2020 heeft er een tussentijdse audit plaatsgevonden en op basis hiervan is het keurmerk begin 2021 met een jaar verlengd tot januari 2022.

De auditoren hebben naast de vastgestelde procedures en protocollen vooral bekeken hoe wij dit in praktijk brengen. Er is gesproken met deelnemers, verwanten, cliëntenraad, maar ook met medewerkers en de directie. Zo is er een goed beeld ontstaan van hoe het er bij ons aan toe gaat. Hieronder de verklaring van het auditteam: 

De auditoren herkennen de sterke punten: medemenselijkheid, respect voor ieders eigen individualiteit en talenten en mogelijkheden. Samen met de cliënten, met elkaar als team en met ouders geeft u op hartelijke en betrokken wijze zorg en ruimte voor zinvolle activiteiten. Zowel familie als medewerkers benoemen dit.
Ook heeft het auditteam geconstateerd dat het verandervermogen duidelijk aanwezig is: zij zien dat het uw ambitie is om een nieuwe weg in te slaan om daarmee de continuïteit van uw organisatie te waarborgen en te professionaliseren. Het werken aan de kwaliteitsthema’s vindt op zorgvuldige wijze en weloverwogen plaats.
Tijdens de verschillende bezoeken heeft het auditteam geconstateerd dat binnen uw organisatie zorg op kleinschalige wijze wordt geboden met veel passie en liefde voor de cliënten. Waarden worden in woord en daad uitgedragen.
Familie bevestigt dit en ziet dat hun kinderen zich gekend voelen, liefdevol benaderd worden en zij ondanks de behoefte aan zorg en aandacht een prettig verblijf hebben bij ReubeZorg. “Het ertoe doen”
U kijkt naar mogelijkheden en gaat niet uit van de beperking. Uw doel is om de cliënten een juiste plek te bieden, waarin iemand zich waardevol voelt. “Kijken naar wat iemand kan, waar iemand plezier aan ontleent”. Dat is een waarde die door de begeleiders regelmatig is benoemd.

De meeste waardering had het auditteam voor het feit dat het bij ReubeZorg er ècht om gaat wat het beste is voor onze cliënten. Verder waren ze zeer te spreken over het verandervermogen van ReubeZorg. Het feit dat we hierin bewuste keuzes maken en een koers uitzetten ook voor de toekomst werd zeer gewaardeerd.
Het volledige auditverslag is op de site te vinden onder belangrijke documenten.

Kwaliteitscertificaat Zoönosen
ReubeZorg beschikt over het kwaliteitscertificaat Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor dieren (voor kinder- en zorgboerderijen). ReubeZorg is geen kinderboerderij, maar er is wel contact met de  dieren en daarom mogen onze dieren geen ziektes onder de leden hebben. Wij garanderen dan ook dat we handelen met de juiste medische voorzorg en dagelijkse hygiëne.

Veiligheid
Als onderdeel van het kwaliteitskeurmerk wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd. Daarnaast houden wij jaarlijks ontruimingsoefeningen en zijn vrijwel alle medewerkers BHV opgeleid.
In de omgang met medicijnen zijn wij zeer nauwkeurig. We hebben een protocol medicijnvertrekking opgesteld dat door alle medewerkers die medicijnen verstrekken wordt gehanteerd.