Vacatures Bekijk onze leuke vacatures!

Raad van Commissarissen

Goed bestuur, intern toezicht en medezeggenschap zijn belangrijke voorwaarden voor kwalitatief goede zorg.
Het intern toezicht wordt bij ReubeZorg verzorgd door de Raad van Commissarissen. De raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, gevormd door Jochem Ponten en Andreas Ponten, en de algemene zaken. Zij controleert, adviseert en is klankbord voor het bestuur van ReubeZorg.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben regelmatig overleg met elkaar en met de Raad van Bestuur. Ook heeft de raad contact met de accountant over de financiële verslaglegging.


De leden van de Raad van Commissarissen


De drie leden van onze Raad van Commissarissen hebben uitgebreide ervaring en expertise op diverse terreinen en zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie.

Graag stellen wij de enthousiaste, kundige leden voor. Klik op de foto's voor meer informatie.

Tijs de Beer

Henri Meulenbeek

Wieke Scholten