Nieuws over de plannen voor een woonvoorziening

Onze plannen voor een woonvoorziening op het terrein van ReubeZorg krijgen steeds meer vorm. We zijn van plan om een woonvoorziening te maken voor 9 bewoners.
We richten ons op bewoners die gebaat zijn bij wonen en dagbesteding op één locatie. De bewoners moeten een beschikking hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg in een PGB met het zorgprofiel VG4 (wonen met begeleiding en intensieve verzorging) of VG5 (wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging). Bij een ander zorgprofiel zullen wij eerst het gesprek aangaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
In deze woonvoorziening krijgen alle bewoners een eigen zit-/slaapkamer en gedeelde badkamer (met 1 andere bewoner). Daarnaast komt er een grote gezamenlijke woonkamer, keuken en een slaapkamer voor een eigen slaapwacht. Het is de planning om eind 2021/begin 2022 de woonvoorziening feestelijk te openen.

In de bijlage is meer informatie te vinden over onze plannen.

Het is al mogelijk om een aanmelding te doen voor deze woonvoorziening. Mail met jochemponten@reubezorg.nl